Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

(obowiązuje od 1 grudnia 2020 roku)

Drogi Kliencie, w trosce o Twoje dane osobowe oraz z uwagi na obowiązek prawny informujemy:

25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO.

W związku z tym przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Pełną treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO otrzymasz:

 • podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych – w przypadku, w którym sam je nam

przekażesz na przykład przy złożeniu zamówienia w naszym sklepie lub w przypadku zapytania o naszą ofertę.

 • najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy – w przypadku, w którym pozyskamy Twoje dane osobowe

od innego podmiotu. Na przykład w sytuacji kiedy połączymy się z innym sklepem przez co będziemy kontynuować realizację Twoich zamówień.

 1. O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację np. imię i nazwisko, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Kośnik z siedzibą w Warszawie 02-787, przy ul. Chłapowskiego 35 lok. 2.

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do nas napisać email na adres: sklep@oliocultura.pl lub zadzwonić pod numer +48 534151045

 1. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • realizacji złożonych przez Ciebie zamówień,
 • odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytania,
 • obsługi Twoich reklamacji i próśb, które do nas kierujesz;
 • badania jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z realizacji umowy.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty związanej z Twoimi preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda bez niej nie będziemy kierować do Ciebie żadnych treści o charakterze marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • o ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych w celu realizacji praw i obowiązków związanych prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, między innymi dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:

 • okresu trwania umowy – nie tylko zrealizowanie Twojego zamówienia ale też gwarancji i rękojmi
 • okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek prowadzenia rejestru zapytań, obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług,

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 1. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane są nie tylko administrowane ale i przez nas przetwarzane, co oznacza że mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak operatorzy telekomunikacyjni, firmy informatyczne zajmujące się naszym zapleczem technicznym jak hosting, poczta email, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, rachunkowe i księgowe.

Tu zapewniamy Cię że dostęp do danych otrzymają te firmy tylko w niezbędnym do realizacji głównego celu zakresie. Nie będziemy nadużywać Twojego zaufania i nie udostępniamy Twoich danych niepotrzebnie.

 1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,  Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody,
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać:

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.

Prosimy, zwróć uwagę, że:

Zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności wynikających z konieczności realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych lub ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania zapłaty należności powstałych w trakcie obowiązywania umowy lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek prowadzenia rejestru zapytań, obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez nas Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres sklep@oliocultura.pl pocztą tradycyjną na adres Marek Kośnik, ul. Chłapowskiego 35 lok.2, 02-787 Warszawa .

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy pobiera pliki cookies:

 • stałe;
 • analityczne;
 • zewnętrzne.

1. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

 • identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
 • zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
 • utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
 • optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a) czas nadejścia zapytania

 • czas wysłania odpowiedzi
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik
 • informacje o przeglądarce Użytkownika
 • informacje o adresie IP
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 1. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.
Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Jak używamy Ciasteczek
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ