Skip to main content

ZAMÓWIENIA

 • Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.oliocultura.pl, mailem pod adresem: sklep@oliocultura.pl oraz w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy poprzez telefon pod numerem 534 151 045 w godzinach 10-17.
 • Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9:00 – 14:00.
 • Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.
 • Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 • „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 • Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu płatności oraz wysyłki towaru. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „Kupuję i płacę”. Klient w celu złożenia zamówienia powinien wypełnić formularz zamówienia podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy, którymi są: a) Imię/Nazwisko/Adres/Ulica i nr domu/mieszkania/Kod pocztowy/Miasto/Kraj/Telefon/E-mail

Opcjonalnie można wskazać Inny Adres wysyłki, niż dane Zamawiającego.

 • W przypadku Kupujących, będących jednocześnie przedsiębiorcami, należy wskazać dodatkowo Nazwę firmy, NIP oraz dane adresowe do fakturowania.
 • Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres informacji o produktach związanych z działalnością sprzedawcy w ramach usługi Newsletter.
 • Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
 • Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
 • Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego
 • Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 • Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 • Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
 • przelewem – wpłata na rachunek bankowy firmy
 • płatność za pobraniem
 • płatności online PayU
 • Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 • Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

REALIZACJA DOSTAWY

 • Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 • Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą przesyłki InPost lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu – jeśli występują.
 • Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.
 • Sklep gwarantuje Klientowi darmową wysyłkę towaru dla zamówień przekraczających kwotę 250 złotych brutto na terytorium Polski oraz przekraczających 150 złotych brutto na terenie Warszawy w przypadku zamówień opłacanych z góry.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 • Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
 • W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 7 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 • Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 534 151 045 bądź na adres e-mail: sklep@oliocultura.pl
 • Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie 534 151 045 bądź na adres e-mail: sklep@oliocultura.pl
Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Jak używamy Ciasteczek
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ